German integration course – German course integration – Austrian Integration Agreement - German language exam – German course – Vienna – Austria

 
Sommerkurse
A német nyelvtanfolyamok programja
 
Információk Bécsről
Információk Ausztriáról
Sitemap
 
Further Courses
Languages
Yoga
Pilates
Homeopathy
Dance
Photography
 
Deutsch Integrationskurse
A Bécsi továbbképzési intézmény kereskedelmi felté telei
German integration course – German course integration – Austrian Integration Agreement - German language exam – German course – Vienna – Austria

Jelentkez és: A jelentkezés a tanfolyamokra a titkárságon jönn létre. Ha Ö n később jelentkezik már a  folyamatban lévő tanfolyamokra, nem igényezheti a  tanfolyamdíjnak a csökkentését.

Befizetés: A tanfolyamdíjt a jelentkezés folyamán ill. legkésőbb a tanfolyam kezdete előtt kel befizetni. Ha Ön egy összegben egy héttel kezdés előtt befizeti a tanfolyam árát, akkor az eredeti díjból 5 százalék kedvezményt kap.

Viszavonás: A tanfolyam viszavonása csak abban az esetben érvényes, ha Ön kellő időben írásban tudtunkra adja eszt a továbbképzési intézmény titkárságán. Kijelentkezés illeték nélkul egy hétik a tanfolyam kezdeteig lehetséges. Ha Ön kijelentkezik az utolsó hét folyamán a tanfolyam kezdete előt, akkor megmunkálási illetéket kel kifizetnie, amely 10% a tanfolyam áranak ill. legkevesebb 20,-€ kell befizetnie. Viszavonás ill. viszafizetés a befizetett tanfolyamokra csak a tanfolyam kezdete előtt lehetséges. A tanfolyam ára elszámolása a tanfolyam 1. napjátől számítódik. Azért nem viszatéríthető a tanfolyam ára. Késsőbbi reklamációk nem elismerhetők.

Rövidítés/ hozzafizetés: A > Bécsi továbbképzési intézmény< fenntartsa magának, azokat a tanfolyamokat, amelyek nem érik el a minimális résztvevők számát, a tanfolyamot lemondani vagy a résztvevőknek rövidítést ill. hozzáfizetést felajánlani. A folyamatban lévő tanfolyamok lemondásakor a résztvevők a megillető öszeget kapj á k vissza.

Tanfolyamr észvéti igazolás: Minden résztvevő kap a tanfolyam végén tanfolyamrészvéti igazolást azzal a feltétellel, ha a tanfolyamok 75 százalékán résztvett. Azok a személyek, akik a tanfolyamon nem vettek részt, nem vehetik át a tanfolyamrészvéti igazolást, akkor sem, ha a tanfolyam árát befizették. A tanfolyamdíj viszatérítése csak kell ő ideji viszavonás esetében a tanfolyam kezdete előtt lehetséges.

Seg édanyagok: A segédanyagok be vannak foglalva a  tanfolyamdíj öszegében és a tanfolyamokon vannak folyamatossan kiosztva a résztvevőknek. A tanfolyam végén a résztvevők nem igényezhetik a nem megkapott segédanyagokat.

Oktatási egység: Egy oktatási egység 50 percből áll. A program által közlött tanfolyamok ideje egy szünetet tartalmazz, amely 10 percből áll. A másfélórásnak hirdetett tanfolyamok 75 perces tiszta oktatási idővel rendelkeznek, hoszabb szünetek esetében a megfelel ő idővel.

Jótallás: A > Bécsi továbbképzési intézmény< nem vállalja a kötelezettséget mint pld. tárgyak őrizése, azért nem vállalhatja a jótállást sem lopás vagy ruhadarabog, értékes tárgyak, biciklik károsítasa esetében. Balesetek vagy más megrongálások előadások folyamán vagy az úton a tanítás hely é re vagy a tanítás helyéről csak a törvényes jótállási kötelezetséget vállalja. Ezen túllépó biztosítási védelemről pld. baleset vagy tárgyak károsítás áról a résztvevók gondoskodnak.

Exkurziók és utazások csak a r é sztvevők saját felelőségére

Adatvédelem: A Bécsi továbbképzési intézmény tárolja a neveket, címeket, és tanfolyam előjegyzéseit szervezési okokből. Az adatok terjesztése harmadik személyre csak kivételesen a tőrvényes előírasokkal lehets é ges.

 
Sommerkurse
  Deutsch-german
  Englisch-english
  Französisch-français
  Spanisch-español
  Italienisch-italiano
  Portugiesisch-portugueş
  Rumänisch-româneşte
  Türkisch-türkçe
  Serbisch-srpski
  Bosnisch-bosanski
  Kroatisch-hrvatski
  Slowenisch- slovenski
  Albanisch-albanisch
  Polnisch-polski
  Tschechisch-česky
  Slowakisch-slovensky
  Ungarisch-magyarul
  Russisch-ruski
  Bulgarisch-bulgarski